Spoločnosť Ing. Viera KISOVA v plnom rozsahu rešpektuje súkromie osôb, ktoré navštevujú internetovú stránku Svetbicyklov.sk. Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa v plnej miere riadime príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (“Zákon”). Zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie požiadaviek zákazníka. Osobné údaje nie sú predmetom prenájmu, scudzenia, ani obdobných právnych úkonov voči tretím osobám.

Spoločnosť Ing. Viera KISOVA bezpečne uchováva osobné údaje a chráni ich pred neoprávnenými zásahmi v podobe zneužitia, zverejnenia, resp. iného nelegálneho zásahu do osobnostných práv. Všetky údaje sú uložené na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí a sú zaistené najmodernejšími hardvérovými a softvérovými systémami na ochranu dát. Osobné údaje sú zoradené a evidované v bezpečnej databáze v zmysle ustanovení Zákona.

Stránky spoločnosti Ing. Viera KISOVA obsahujú odkazy na iné servery. Internetové stránky tretích osôb môžu mať odlišné postupy v súvislosti s ochranou osobných údajov a z toho dôvodu si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste sa s nimi oboznámili.

Neustále pracujeme na zlepšovaní opatrení týkajúcich sa bezpečnosti údajov, za účelom ochrany Vás a Vášho súkromia. Preto si vyhradzujeme právo toto prehlásenie o ochrane osobných dát v prípade potreby aktualizovať alebo meniť. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Čo zhromažďujeme

Môžeme zhromaždiť nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko,
  • kontaktné informácie vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla,
  • demografické informácie, ako napr. ulica, PSČ, obec,
  • iné informácie týkajúce sa prieskumov zákazníkov a/alebo ponúk.

Zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme, nájdete v sekcii Zoznam súborov cookie, ktoré zhromažďujeme.

Čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme

Tieto informácie vyžadujeme, aby sme pochopili vaše potreby a poskytli vám lepšiu službu, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:

  • interné uchovávanie záznamov,
  • tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie našich produktov a služieb,
  • periodicky môžeme zasielať propagačné e-maily o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných informáciách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať použiťím e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli,
  • čas od času môžeme vaše informácie použiť aj na kontaktovanie vás na účely prieskumu trhu. Môžeme vás kontaktovať e-mailom, alebo telefónom. Tieto informácie môžeme použiť na prispôsobenie webových stránok podľa vašich záujmov.

Bezpečnosť

Zaviazali sme sa zaistiť bezpečnosť vašich informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame súbory cookie

Cookie je malý súbor, ktorý vyžaduje povolenie umiestniť sa na pevný disk vášho počítača. Po súhlase sa súbor pridáva a súbor cookie pomáha analyzovať návštevnosť na webe alebo vás informuje o návšteve určitého webu. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám odpovedať na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia dokáže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, súhlasom a nesúhlasom, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferenciách.

Na identifikáciu stránok, ktoré sa používajú, používame súbory cookie denníka. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webových stránok a vylepšiť našu webovú stránku, aby sme ju prispôsobili požiadavkám zákazníkov. Tieto informácie používame iba na účely štatistickej analýzy a potom sa údaje zo systému odstránia.

Súbory cookie celkovo pomáhajú poskytovať vám lepšie webové stránky, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Cookie v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu počítaču ani žiadne informácie o vás, okrem údajov, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať. Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale zvyčajne môžete zmeniť nastavenie prehliadača, aby ste odmietli cookies, ak chcete. To vám môže zabrániť úplnému využitiu webových stránok.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky, mali by ste si všimnúť, že nemáme žiadnu kontrolu nad touto inou webovou stránkou. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok a takéto stránky nie sú riadené týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na danú webovú stránku.

Kontrola vašich osobných údajov

Môžete sa rozhodnúť obmedziť zber alebo použitie vašich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

  • kedykoľvek budete vyzvaní na vyplnenie formulára na webovej stránke, pozrite sa na pole, na ktoré môžete kliknúť, aby ste naznačili, že nechcete, aby informácie používal niekto na účely priameho marketingu

Nebudeme predávať, šíriť ani prenajímať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nemáme na to vaše povolenie alebo zákony to nevyžadujú. Vaše osobné údaje môžeme použiť na odosielanie propagačných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť zaujímavé, ak nám oznámite, že si to prajete.

Môžete požiadať o podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame podľa zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998. Malý poplatok bude splatný. Ak by ste chceli mať kópiu informácií, ktoré máte k dispozícii, napíšte na .

Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré máme na vás, sú nesprávne alebo neúplné, napíšte nám alebo nám napíšte čo najskôr na uvedenú adresu. Okamžite opravíme akékoľvek informácie, ktoré sa považujú za nesprávne.

Team Svetbicyklov.sk